Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Grafológiai abc

Megosztok veled néhány trükköt, melynek segítségével megtudhatod, hogy egy-egy írásjegy mögött milyen személyiség rejlik.
 
 

A betűk három zónája :

 

Grafológia: a grafológiai zónákNémi segítséget nyújthat a képzeletnek, ha visszaemlékszünk iskoláskori füzeteinkre.

 

 


• Felső: a szellemiség területei          
• Középső: mindennapok                     
• Alsó: érzések, ösztönök, lélek    

 

 

A zónák

 

A kézíráselemzés során a grafológusnak el kell igazodnia a papírra vetett jelek sokaságán. Így azokat rendszerbe foglalva, következetes elemzéssel kezeli. E folyamat része, amikor a társtudományból , a pszichológiából átvett zónákat vizsgáljuk. A zóna eredeti jelentése: övezet.

A grafológiában ennek tartalma, értelmezése legkönnyebben úgy közelíthető meg, ha a kisiskolában, az írástanuláshoz használt 4 párhuzamos vonal által határolt 3 sávot képzeljük magunk elé.

A 3 sáv logikusan elnevezhető alsó, középső, ill. felső sávnak. A grafológia ezeket zónáknak nevezi.

Így pl. középzónás betűink azok, amelyek csak ebbe, azaz a középső sávba íródnak. Ilyen pl. az összes magánhangzónk, vagy a "c", az "s", a "z".

 

Kétzónás betűink kétfélék: vagy középső- és felsőzónásak, mint pl. a"b", az "l", vagy a középső mellett az alsó sávba is íródtak, mint pl. a "g", a "j".

 

Egyetlen három zónás kisbetűnk az "f", nagy betűnk az írott "G".


A grafológus az adott írás elemzésénél mindig a tanult formáktól való eltéréseket kutatja. Amikor a zónák szerinti elemzést végzi, megfigyeli, hogy az író személy melyik zónában időz legszívesebben, mely "sávba" eső betűelemek a legkidolgozottabbak, legnagyobbak.


Ha az írásban a középső sáv betűi uralják a teret - tehát az író személy az ide kerülő betűrészeket szépen hangsúlyozza, míg a felső és az alsó sávba eső vonalakat rövidebben, vagy felszínesebben írja, akkor elmondhatjuk, hogy az így író egyén rendkívül gyakorlatias, az élet praktikus dolgai között jól eligazodó ember.


Ha az írásban e helyett a felső szárak a legkidolgozottabbak, a felső vonalak igen hosszúak, akkor az író - a pszichológiában is alkalmazott szimbólumrendszer szerint - a szellemi élet síkján mozog otthonosan, elméleti kérdések foglalkoztatják, s kevésbé gyakorlatias.

 

Ha pedig az írásképben az alsó zónás betűelemek a legfeltűnőbbek ( kiugró alsó szárak, mélyre nyúló vonalak, telt alsó hurkok), akkor az író számára az anyagi javak, az élet egyéb örömei (természet, szexualitás) bírnak kiemelkedő fontossággal.

 


(Természetesen mindhárom esetben az említett jeleket megerősítő, más grafológiai jellemzőknek is jelen kell lenniük.)

 

 

 
 

„A" a munka

 

Az ovális része jelképezi az írót magát, a szára pedig a megmérettetés mértékét. Ha a két rész nincsen összekapcsolva, akkor az illető nem tud azonosulni a munkájával, nem szereti igazán. Ha az "a" betű szára túl nagy, akkor az író úgy érzi, hogy túl nagy a feladata, és nem tud vele megbirkózni, ha kicsi, akkor viszont nem talál kihívást a munkájában

„B” a birtoklás

 

A "b" felső hurka azt árulja el, hogy elvi síkon mennyire fontos az írónak az anyagi javak megszerzése. Hogy mihez kezdünk velük, az derül ki a középső zónából. Ha nincs, vagy kicsi a felső hurok, az illetőt csak maga a szerzés érdekli, nem tudja jól hasznosítani azt, amije van. 

"D" a család

 

Amilyennek az író látja a szülőket. A "d" felső zónás szára az apát, az ovális része az anyát szimbolizálja. Amikor a két rész szétválik, akkor a szülők vagy elváltak, vagy a gyerekük szerint nincsenek egymással harmóniában


”F” a férfiasság

 

Az egyetlen betű, amely mind a három zónában jelen van. Az alsó szár árulja el, hogy a férfiak mit tudnak kezdeni a rájuk nehezedő nyomással. Amikor az "f" betűt alul áthúzzák, mintha megsemmisítenék azt, az arról mesél, hogy nem bírnak el a terheikkel. A felső hurok nagysága az észről, a tudásról árulkodik.
 
 

„GY" a partnerkapcsolatA "g" magunkat jeleníti meg, az "y" pedig azt mutatja, hogy az író hogyan látja a párját. A két betű aránya árulkodik a kapcsolatban betöltött szerepekről. Ha szorosan állnak egymás mellett, akkor az író szerint kiegyensúlyozott kapcsolatról van szó. Ha viszont megjelenik közöttük egy kis hurkocska vagy egy oda nem illő jel, akkor lehet, hogy van a képben egy harmadik. Ebből az egy betűből azonban nem lehet biztosan tudni, valójában van-e, vagy csak a fantázia szintjén. Ha éppen nincs partnerünk, akkor jelölheti az anya-gyerek kapcsolatot is.

„K" a kreativitásItt a hurkok arányain van a hangsúly. Ha a "k" betű középső zónájában nagy hurok van, míg a felsőben egyáltalán nincs, vagy csak jóval kisebb, akkor az illető nagyon jól hajtja végre a feladatokat, de nem szeret tervezni, mert nincs benne elég fantázia. Ha ellenkezőleg, tehát a felső hurok a nagyobb a középsőhöz képest, akkor az írónak nagy ötletei vannak ugyan, de nem valószínű, hogy véghez is viszi őket.


”L” a tudás

 

Ha lent hurkolja meg az író, akkor sokat tud, és nagyon jól hasznosítja is. Ha magas a felső rész, akkor komoly tudással rendelkezik. Ez azonban jelenthet amolyan „józan paraszti eszet" is, nem feltétlenül tárgyi tudást. Ha nagy, felfújt hurkot köt, akkor tudálékos, és nincs mögötte annyi, amennyit hisz magáról. Amikor viszont nincs hurok, de hosszú vonal mutat felfelé,akkor az illető nem meri mutatni a külvilág felé, amit tud.

„M” az én-te-ti viszonya

 

A három szár arányát nézzük. Ha az "m" első szára nagyobb, mint a többi, akkor leginkább magára fókuszál az illető, ha a második, akkor a közvetlen környezetére vagy a társára, ha a harmadik, akkor a nagyobb közösségre


”O” a magunkról alkotott képArról árulkodik, hogy a mindennapokat hogyan éljük meg. Minél kerekebb, annál egészebbnek látjuk a világot. Aki túlságosan felfújt oválist ír, túlzásba viszi az örömöket, és többet képzel magáról, nincs reális önképe. Ha az "o" nagyon alacsony a többi betűhöz képest, akkor az illető szeretné, ha észre sem vennék. Ám ha nagyon magas, akkor nem a földön jár, inkább a szellemi síkot keresi. Ha keskeny az "o", akkor sokkal kisebbnek, értéktelenebbnek érzi magát, mint amekkora valójában lehetne, ha pedig nagyon széles, akkor megadja magát a körülményeknek. Ha nem összefüggő a betű, valahol rés van rajta, akkor az illető nyitott a külvilágra, ha azonban túl nagy a hézag, akkor könnyen becsapható.


”P” a nőiességA nyitott "p"-t író nő nyitott a külvilág felé is. Ő az, aki meri vállalni a nőiességét. Amikor egy "p" zárt, akkor óvatos vagy, és nem akarod kiadni magad.


”R” a karrierA végvonalat kell figyelni. Ha rövid, jelentéktelen, akkor a karrierrel nem szívesen foglalkozik az illető. Ha nagyon elnyújtja a végét, akkor viszont ambiciózus emberről van szó.


”SZ” a munkatársi viszony


Ha össze van kötve a két betű, akkor az író csapatban szeret dolgozni, ha külön áll az "s" és a "z", akkor inkább egyedül

 

„T” a vezetésMinél magasabban húzod át a "t" betűt keresztben, annál inkább a kezedben van az irányítás, és befolyásolod a környezeted. A repülő "t", vagyis amikor a szár fölé kerül az áthúzás, arról mesél, hogy nem igazán vagy képes a saját életedet irányítani. A dupla "t"-nél az első jelképez téged, a második a párodat. Amikor ugyanott húzod át mindkét betűt, az harmonikus kapcsolatot jelez. Elnyomja a másikat az, aki az első "t"-t följebb húzza át, mint a másodikat. Ha fordítva teszi, akkor az író elvárja, hogy irányítsák.


”V” a hiány


Ha domináns vagy nagy a "v" betű vége, esetleg olyan, mint egy hiányjel, akkor valami nagyon hiányzik az illető életéből.


”Z” a harmónia

 

Ha hullámos vonallal írjuk a "z"-t, vagy nagyon kihangsúlyozzuk, esetleg áthúzzuk, akkor a meglévőnél nagyobb igényünk lenne a harmóniára.

Kép

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************

 

Az okos emberek a tudományos könyvekben bíznak, de mi, kis okosodni kívánó hölgytársak sokkal inkább intuícióinkra hagyatkozunk. A grafológia igen nagy mértékben támaszkodik beleérző és megfigyelő képességeinkre. Vagyis a következő alapelvek irányadóak, de azért ne próbáljunk mindent sarkosan eldönteni, csak azért, mert le van írva. Szóval, figyelem, ceruzahegyezés és indulhat a kezdő grafológia iskola! Írass le a másik személlyel egy kb. 12 soros spontán szöveget.


A vonalak iránya

 

 

A nyomtatott írások jellemzője, hogy egyenes vonalban íródnak, azonban a valóság az, hogy igen kevés ember képes egyenes vonalban írni. Hangulatunk igencsak befolyásolja írásunk görbületét.

 

A lefelé görbülő írás általában pesszimizmusra utal... ajaj annak, akinek nem fért el a könyöke rendesen, és szépen legörbítette a sorokat.

 

Míg logikusan a felfelé görbülő sorok optimizmust sugallnak... vagy csak az asztal mozgott, miközben írt?

 

A lefelé haladó írás ugyanakkor mutathatja a jövőképünket is, mely ilyen esetben nem túl rózsás, hiszen nem túl sok jót képzel azzal kapcsolatban. Az először felfelé majd lefelé irányuló íráskép azt mutatja, hogy az ember nagy vehemenciával kezd bele új dolgokba, majd hamarosan feladja azokat a siker hiányában. A lentről felfelé haladó írás épp ellenkezőleg: a bizakodás vetülete.


A kézírás tulajdonképpen a fejünkben lejátszódó érzelmek és gondolatok elegyének olvasható vetülete. Egy expresszív mozgás, mely leginkább önmagunkat fejezi ki.

 Az okos emberek a tudományos könyvekben bíznak, de mi, kis okosodni kívánó hölgytársak sokkal inkább intuícióinkra hagyatkozunk.

A következő alapelvek irányadóak, de azért ne próbáljunk mindent sarkosan eldönteni, csak azért, mert le van írva. Szóval, figyelem, ceruzahegyezés és indulhat a kezdő grafológia iskola! Írass le a másik személlyel egy kb. 12 soros spontán szöveget.

 

Szóközök


Hát ez egy érdekesebb téma. A külön álló betűk azt jelzik, hogy valaki igencsak megfontolt, hogy mit es hogyan vet papírra nekünk. Nem igazán megy érzelmei- és önbizalma után, hanem inkább szép komótosan próbál egy nyomtatásszerű képet papírra vetni. A folyamatos írású embernek aztán van karizmája, fittyet hányva a világra- és a mi figyelő tekintetünkre- impulzívan rója a papírt. Vajon az életben is ilyen hetyke öntudattal cselekszik?


Sorok közötti távolság

 

 

Hát, hát, ennek a jelenségnek aztán igazán fontos jelentősége van. Ha távoliak a sorok, akkor egy igen sarkos emberrel akadtunk össze, aki szabályok és rend szerint él. A túl távoli sorok- melynek megítélésében leginkább szemmértékünkre hagyatkozhatunk- viszont a nem túl szociális személyiséget jelzik. A közel ülő sorok igen emberszerető társunkról tanúskodnak. Mindent csak szépen maga körül szeret tudni, vágyik a közelségre. Egy ölelgetést máris megérdemel, hogy ilyen derekasan kiállja még az ilyen próbatételeket is.

 

A margó szélessége

A széles baloldali margó a félénk vagy a büszke íróról is tanúskodhat. Az igazán maximalisták egyaránt figyelik mindkét margó szélességet, hogy azok egyforma nagyságúak legyenek. A széles margó alapvetően egy nagyvonalú embert takar, nem spórol, szépen kitölti a lapokat, miközben ügyel a külalakra is. Dicséretes. A margó nélküli írás azt mutatja, hogy a személy nem akar semmilyen távolságot a többiek és közte. Ez igazán kellemes tulajdonság pl. egy férfiban, biztosak lehetünk benne, hogy sok időt akar majd velünk eltölteni. A széles felső margó informalitást takar, a tények fontosak, nem az érzelmek. Hát… lehet, hogy egy szerelmes levélnél nem túl szerencsés ilyen formátumban írni, főleg ha sejtjük, hogy a hölgy ért valamicskét a grafológiához.

A toll tartása

Na, ez az a kitétel, amit valójában nem kell figyelembe venni, mivel egy ember sosem tartja kétszer egymás után ugyanabban a szögben a tollat írás közben. Már csak azért sem, mert minden tollal másképp kell írni. Néha még ugyanazzal is, ha töltőtollról van szó.

Az írás iránya

A jobbkezesek vannak többségben, vannak kétkezesek, ez már önmagában igen elismerést parancsoló. Reménykedhetünk, hogy mindenben hasonlóan tehetséges. Ha balkezes, akkor a hozzáértők szerint a mama kedvence. Az végül is nem baj, ha ez megfelelő keretek között marad.

A nyomás erőssége

Az elsődleges nyomás a papírra történik, a másodlagos a tollra. Az első az erősségünket és vitalitásunkat tükrözi, a második a belső vágyainkat és irányultságunkat. A normál nyomással írt szöveg az átlagos, a kissé erősebb azt mutatja, hogy kényszerítették. Előfordul, ha valaki másképp szeretne írni és az nehezére esik. A nagyon erős nyomással írt szöveg a bűnözök sajátja. Az erőtlen írás gyakori a hölgyeknél, főleg ha igen érzékeny lelkületűek.

 

 

 ××××××××××××××××××××××××××

 

 

Gyermekrajz-elemzés

 
 
A gyerekek viselkedésváltozásának okai a pszichológusok szerint, sok esetben, a családon belüli konfliktusokban keresendők. Az óvodában mindezek a gyerekek szerepjátékaiban mutatkoznak meg, rajzaikban tárulnak az óvónő elé. Ha a gyerek valamit nem tud feldolgozni, azt rajzain is jelzi. A teljesség igénye nélkül felsorolunk pár vonást, amik biztosan valamiféle krízishelyzetre figyelmeztetnek.

A gyerekek legtöbbször otthon csak részben tudják levezetni a feszültségeket, mert ez sok esetben a szülők habitusától függően szeretet-megvonással, veréssel jár.

Az óvoda viszont alkalmas közeg a gyerekek számára, hogy az indulataikat, feszültségeiket kiadják magukból, legtöbbször a rajzaikban is tükröződik, mit élnek át, hogyan gondolkodnak.

Formai elemeket figyelembe véve a kép betöltöttsége utal az érzelmi háttérre. Fontos kifejező eszköz a gyermek számára a vonal. Ha az alakokat vonalra rajzolja, biztonságban érzi magát, ha ez elmarad, bizonytalanságot tükröz.

A foltok, színek is utalnak az érzelmi stabilitásra vagy problémára. Míg az erőteljes vonalak a dinamikára, addig a halványak a bizonytalanságra utalnak.

Ugyanez figyelhető meg a színek esetében is. Az élénkpiros meleg vagy a fekete hideg színeknek a választása érzelmi hullámzásra utal. A szín lélektani indítékai a gyermek legszemélyesebb megnyilvánulásai.

Ha gyakran használ a gyerek sötét színeket, erőteljes sötét vonalakat, akkor komoly érzelmi krízisre kell gondolnunk.

A kifejező szándék is nagyon fontos: jelöl-e mozgást, konzisztens-e a valóság és az ábrázolás viszonya, a valóságot vagy a képzeletében kialakult fantáziát, a vágyait rajzolja-e le.

A gyermekek személyiségének belső tartalma is jól megfigyelhető minden rajzon.

Pl.: ha egy gyerek nem rajzolja le testvérét, vagy valamelyik szülőjét, az azt jelentheti, hogy nem szereti, vagy hogy családjában van valaki, aki elutasítja azt a személyt. Ha nem rajzolja meg valaki arcát, az krízishelyzetet jelöl azzal a személlyel kapcsolatban, amelyet a gyerek nem tud feldolgozni. Vagy ha például egy gyermek sűrű, erőteljes vonalakkal rácsozza be újszülött kistestvérét, a testvérféltékenység nyilvánvaló.
 

Kép

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Bioretin krém Magyarországon

(NancyCridland, 2018.11.17 20:17)

Ez a felfedezés szó szerint forradalmasította a piacot, a fogyás, a vagyon, a dél-afrikai kezdtem, hogy vonzza a gyártó a világon. Így, hogy megvédje ezt a nemzeti kincset, a dél-afrikai kormány úgy döntött, hogy osztályozza termék, mint egy ritka növény, védett, amelyek a kereskedelem szigorúan ellenőrzött. <a href=http://infazavr.org/megvasarolhato-a-recardio-gyogyszertarban-magyarorszagon-termek-teszt-tapasztalatok-ertekelesek-es-velemenyek.php>http://infazavr.org/megvasarolhato-a-recardio-gyogyszertarban-magyarorszagon-termek-teszt-tapasztalatok-ertekelesek-es-velemenyek.php</a> Az optimális Hondrocream felszívódás fordul elő, étrend-szilícium-dioxid, először meg kell átszámítani szerves ár szilícium (monomethylsilanetriol). Ebben a formában a szilícium-dioxid kiváló hol lehet vásárolni biológiai és található prémium termék kínálatát, például Orgono Élő Szilícium-dioxid. Ellentétben a többi táplálék-kiegészítők tárgyalt az ízületek, szilícium-dioxid, nincs ismert mellékhatása.

poroszlaijulia@gmail.hu

(Julcsa, 2008.05.27 13:06)

Szia!

Vallalsz szemelyre szabott grafologiai elemzest is?
Ha igen, hol vagy elerheto?

Koszonom
Julcsa